Om oss

VÅRA MÅL OCH VISIONER

Promarch mål är att ge alla barn och ungdomar verktyg som gör det möjligt för dem att hitta syfte och riktning i sina unika liv och att underlätta för dem att utveckla en vision av sig själva som går utöver destruktiva tankemönster präglade av liv i fattigdom, misslyckanden, misär, hård kamp och dålig självkänsla. Vi ser och erkänner den storhet vi alla har inom oss och tar tillvara på alla de talanger och erfarenheter som barn och ungdomar har och som kan användas som inspiration för andra. Inspirerande workshops och seminarier är en av de två pelarna i våran organisationen. Den andra pelaren är baserad på mer riktade verksamheter avsedda att få tillstånd självförsörjande inkomstkällor för ungdomar. Promarch är dock mycket mer än bara en enkelriktad form av utbildning där utländska idéer och tekniker lämpas över på lokalbefolkningar världen över. Istället vill vi bygga vidare på redan tillgängliga lokala självförsörjanings tekniker. Vi vill främja en ömsesidig interaktion mellan unga människor från hela världen.

När vi skriver välbefinnande (eng. well-being), hänvisar vi till alla människors förmågaatt njuta av livet och rätten att känna sig engagerad, trygg och säker. Vi utgår från Världsnaturfonden (WWF) definition av välbefinnande och erkänner följande fem dimensioner som basalt viktiga:
- uppehälleliga (hälsa, näring, rent vatten och tak över huvudet)
- ekonomiska (rätten att tjäna en inkomst, att konsumera och att ha tillgångar)
- kulturella och andliga (rätten att ingå i en gemenskap, känna förtroende, vara andligt fri och få utbildning)
- miljömässiga (en stabil miljö och ett sunt användande av jordensnaturresurser)
- politiska (rätten att bestämma och ha inflytande i beslutsprocesser)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)