Små jordbruksföretag bland ungdomar i delstaten Nasarawa, Nigeria

mini-p3250341.jpgmini-p3250341.jpg

Nasarawa är en av Nigerias allra mest fattiga stater med ett stort antal arbetslösa ungdomar. Fattigdom och växande missnöje bland den yngre befolkningen har varit en bidragande orsak till att trappa upp konflikter mellan olika etniska grupper. För att vända denna trend har Promarch köpt jordbruksmark längs vägen mellan Nyanya och Abjua där vi har långtgående planer på att inrätta småskaliga jordbruks- och produktionsenheter. Ungdomar från olika etniska grupper (hälften av dem kvinnor) kommer att lära sig de tre viktigaste stegen i produktionen: 1. odling av råvaran, 2. att processa råmaterialet till en färdig produkt (behandling / förpackning / märka), och 3. distribution och marknadsföring av den slutliga produkten. Vårt mål är att stödja ungdomarna i förverkligandet av produktionsenheter som på sikt kommer att ge dem en stabil inkomst och en fördjupad förståelse för det moderna (och ekologiska) jordbruket. 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)