Tidigare projekt

Promarch vattenprojekt, 2010

Promarch har arbetat i byar kring Ekiti, Nigeria, för att bidra med att förbättra tillgängligheten av driksvatten eftersom orent vatten hotar lokalbefolkningen och sjukdomar som kolera, diarré och dysenteri, samt leder till en ökning vad det gäller spädbarnsdödlighet. Man hävdar att orent vatten står för uppskattningsvis 80 procent av alla sjukdomar och en tredjedel av alla dödsfall i utvecklingsländerna. I Nigerdeltat, där naturliga vattenkällor har förorenats av oljeproduktionen, uppskattas det orena vattnet stå för över 60 procent av alla dödsfall i området, och cirka 90 procent av alla sjukdomar. Även om regionen framförallt består av flodvatten så har oljeproduktionen förorenade regionens naturliga vattenkällor, vilket har gjort de alltmer obrukbara för konsumption. Promarch huvudsakliga arbete har varit att informera människor om de rådande hälsoproblemen samt ge dem tillgång till rent och gratis dricksvatten gratis, allt för att bekämpa den nuvarande och ökande svarta marknaden kring vattenförsörjning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)